Eleccions Consell Escolar 2023

El dijous 23 de novembre de 2023 es celebren Eleccions al Consell Escolar del centre educatiu. Alumnat, professorat i mares/pares d’alumnes tenim un cita amb les urnes per a elegir als representants en el màxim òrgan de govern de l’institut. A continuació pots consultar els detalls del procès electoral. Comptem amb la teua participació!

Carta a l’alumnat

Carta a les famílies

1.- PUBLICACIÓ DEL CENS ELECTORAL: 20 d’octubre de 2023

2.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL: 19 d’octubre de 2023

Acta de constitució de la Junta Electoral

3.- ADMISSIÓ DE CANDIDATURES: Des del 23 d’octubre fins el 7 de novembre de 2023

Model candidatura alumnat

Model candidatura pares/mares

Model candidatura personal docent

4.- PUBLICACIÓ DE LLISTATS PROVISIONALS: 8 de novembre del 2023

Candidatures

5.- TERMINI PER A POSSIBLES RECLAMACIONS A LLISTATS PROVISIONALS DE CANDIDATS : del 8 al 10 de novembre del 2023

6.- TERMINI PER A RESOLDRE LA JUNTA ELECTORAL LES POSSIBLES RECLAMACIONS : fins el 14 de novembre del 2023 a les 13:00

7.- PUBLICACIÓ DE LLISTATS DEFINITIUS DE CANDIDATS: 14 de novembre del 2023

Candidatures definitives

8.- CAMPANYA ELECTORAL. Del 15 al 21 de novembre de 2023

9.- SORTEIG I CONSTITUCIÓ MESES ELECTORALS. 15 de novembre de 2023

10.- ELECCIONS : 23 de novembre del 2023

Horari votacions alumnat: de 9 a 11h

Horari votacions famílies: de 15h a 19h

Horari votacions professorat, PAS i PAC: a les 14:15h en Claustre Extraordinari

10.- ACTA DE RESULTATS

Acta dels resultats de la votació

11.- RECLAMACIONS ALS RESULTATS. 28 de novembre de 2023

12. RESOLUCIÓ I PROCLAMACIÓ DELS CANDIDATS ELECTES: 30 de novembre de 2023

Acta de proclamació dels candidats electes

13.- SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL RENOVAT CONSELL ESCOLAR : fins el 14 de desembre del 2023

NORMATIVA

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023

DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.