Exposició de plàstica i tecnologia al vestíbul

Els departaments de EPV i Tecnologia han participat en el desenvolupament d’un projecte relacionat amb la salut alimentària.

D’una banda l’alumnat de EPV ha elaborat maquetes en 3D de diferents aliments de consum habitual tant fresc com processament. D’altra banda l’alumnat de PR4 ha realitzat un estudi dels aliments, treballant tota la cadena alimentària, des de la producció fins a l’etiquetatge dels productes que compra el consumidor. En aquesta tasca també ha participat el PDC de 3r ESO.

Aquesta activitat forma part dels continguts de l’àmbit científic de 3r i 4 ESO..

El desenvolupament del projecte ens ha permés:

– Conéixer els drets a la seguretat alimentària i les institucions que els supervisen.

– Estudiar l’etiqueta com a garantia de seguretat alimentària

– Analitzar els Factors que poden afectar la seguretat dels aliments.

– Valorar els hàbits alimentaris i els problemes de trastorn per una alimentació deficient.

Al vestíbul de l’institut podeu gaudir de l’exposició de final de curs, organitzada pel departament de dibuix, en la qual s’exhibeixen els treballs d’alumnes de diferents nivells de l’ESO.