Reunions d’inici de curs amb les families

Com tots els anys, a principi de curs els tutors es reuneixen a les famílies per a comentar l'inici de curs, les normes del centre i compartir informació. Enguany, a causa de la situació sanitària que vivim, les reunions no seran presencials, sinó que seran a través de la plataforma de videoconferència WEBEX. Els tutors enviaran l'enllaç a través de WEBFAMILIA (Ítaca) per a poder connectar-se a aquestes reunions.

L'horari d'aquestes reunions serà el següent:

Reunions Webex 1
Reunions Webex 2