Prova de nivell B1 de francés per l’accés al BATXIBAC

  • PART ESCRITA: 2 de juliol a les 9:00h a l'IES.
  • PART ORAL: 3 de juliol a les 9:00h en la plataforma WEBEX. L'enllaç s'enviarà amb antelació al correu facilitat en la sol·licitud.

IMPORTANT: és obligatori l'ús de màscareta i l'alumnat haurá de portar el sue material per a la realització de la prova.