EXÀMENS EXTRAORDINÀRIA, aules i recomanacions

Els exàmens presencials seran en les següents aules:
25/06/20
Aula A0.3 Mat I, Mat I-CCSS i Llatí
Aula A0.8 Inglés i Grec
26/06/20
Aula SUM Valencià
Aula 0.3 Castellà
01/07/20
Aula A 0.3 Mat II
Aula SUM Valencià
02/07/20
Aula SUM Hª d'Espanya
Aula A 0.3 Castellà
IMPORTANT: L'alumnat que acudisca al centre per a examinar-se haurá de:
  • Portar mascareta*.
  • Portar el seu propi material*. No es permetrà que ho intercanvien entre ells.
  • Portar aigua i menjar (no hi ha cafeteria).

*En cas de no portar mascareta i el seu propi material no podrá fer l'examen i haurá d'abandonar el centre.