Calendari FINAL DE CURS 2019 – 2020

15 maig: Fi de classes 2n batxillerat assignatures que no entren a la PAU (específiques optatives i específiques Bachibac)

20 maig: Avaluació FPBII i comunicació de notes.

20-21-22 maig: Reclamacions FPBII

25 maig: Començament mòdul integrat FPBII

8 juny: Entrega projecte mòdul integrat FPBII

22 maig: Fi de les classes FPBII

8-12 juny: Sessions avaluació ESO-FPBI

15-28 juny: Matrícula PAU ordinària

16 juny: Fi de les classes. Notificació de notes ESO-FPB

17 juny: Sessions avaluació Batxillerat

17-18-19 juny: Reclamacions ESO-FPB

18 juny: Notificació notes Batxillerat

18-19-22 juny: Reclamacions Batxillerat

23 juny: Avaluació extraordinària FPBII

25-26 juny: Proves extraordinàries 1r Batxillerat

30 juny: Sessió avaluació extraordinària 1r Batx. i 4t ESO. Publicació de notes.

30 juny, 1-2 juliol: Reclamacions 1r Batx i 4t ESO

1-2-3 juliol: proves extraordinàries 2n Batx.

7-8-9 juliol: PAU ordinària

13 juliol: Sessió avaluació extraordinària 2n Batx. Publicació de notes.

13-14-15 juliol: Reclamacions 2n Batx.

8-9-10 setembre: PAU extraordinària