PENDENTS, recuperació de matèries de cursos anteriors

Davant la supressió de les classes presencials, els departaments didàctics han actualitzat els procediments de recuperació de les assignatures pendents d'altres cursos.

Podeu revisar la informació als diferents apartats dels departaments per a vore com recuperar assignatures suspeses de cursos anteriors:

DEPARTAMENTS