INFORMACIÓ SOBRE XARXA LLIBRES

Informació important per a les famílies sobre Xarxa Llibres:

  1. L’alumnat participant en Xarxa Llibres procedent de centres adscrits a l’IES (CEIP El Campés, CEIP Lluís Vives, CEIP Mas de Tous i CEIP Verge del Fonament), no ha de lliurar cap imprès a l’IES, les dades passaran automàticament quan s’acabe la matrícula i en eixe moment, meitat de juliol, publicarem el llistat de participants a la nostra web.
  2. Els llibres de la Xarxa que es donaran a l’alumnat al començament del proper curs són:

Més informació / Más informaciónINFORMACIÓ SOBRE XARXA LLIBRES