INSTRUCCIONS ALUMNAT/FAMÍLIES COVID-19 CURS 2020-21

Per tal de generar un funcionament que respecte al màxim les mesures de seguretat i protecció de la salut indicades per les autoritats sanitàries, hem generat un document d’instruccions per a l’alumnat. A les Jornades d’Acollida es revisarà el document però és molt important que les famílies i l’alumnat de centre descarregue el document i faça una lectura reposada del mateix per tal d’estar ben informats de les mesures que necessàriament hem d’implantar. Cal tindre en compte que l’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot posar en perill la salut de la resta de membres de la Comunitat Educativa del nostre centre.

Instruccions Alumnat curs 2020-21

Instruccions Alumnat usuari del transport escolar curs 2020-21

*Algunes parades no apareixen al plànol que ni ha enllaçat al document. Continuem treballant en el tema. En cas que no troben la parada demanada, es poden posar en contacte amb el centre per informar-se.

Informació Famílies COVID-19

INICI DE CURS 2020-21

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari establir una organització extraordinària dels grups per tal de complir amb la normativa de prevenció, higiene i promoció de la salut en els centres educatius. La informació que compartim a continuació pot variar si des de Conselleria es publicaren noves instruccions.

Durant el curs 20-21, l’alumnat de 1r d’ESO, PMAR de 2n, PMAR de 3r,, PR4, 2n de Batxillerat i 1r i 2n d’FPB assistirà presencialment al centre tots els dies. La resta de grups d’ESO (2n, 3r, 4t) i Batxillerat (1r) assistirà en dies alterns.

En Cicles Formatius, una vegada finalitzat el període de matrícula,  l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i de 2n d’Estètica i Bellesa i dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar i Desenvolupament d’Aplicacions Web assistirà presencialment tots els dies, així com també el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multimèdia assignat al nostre centre per Conselleria a finals de juliol, pendent de matrícula a hores d’ara. L’alumnat dels Cicles Formatius de 1r de Grau Mitjà d’Estètica i Bellesa i del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes assistirà en dies alterns.

Més informació / Más informaciónINICI DE CURS 2020-21

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 6th bit

Realitzarem una visita a un centre de Cicles formatius. Aquesta escola ofereix moltes oportunitats laboralsEstètica, Perruqueria, Mecànica i Automoció, Empreses, Assistència sanitària,  Informàtica i moltes més.

Els estudiants també poden cursar Formació Professional als centres de Cicles Formatius una vegada han complit els 16 anys. En l’etapa final dels seus estudis, un estudiant pot treballar com a aprenent i obtenir una valuosa experiència laboral.

Més informació / Más informaciónErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 6th bit

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Ens portaren a visitar una escola secundària (Gymnasium) per a estudiants amb edats compreses entre els 12 i els 15 anys.Tots els estudiants que finalitzen la primària han d’assistir a una escola secundària, generalment situada en el seu veïnat. A les escoles secundàries s’ensenya una varietat d’assignatures, que inclouen llengua (grec modern i antic), matemàtiques, física, química, geografia, història, educació física, música i art. Es fa especial èmfasi en l’aprenentatge d’idiomes estrangers. S’ensenya tant anglès com un altre idioma europeu que poden triar (francés i alemany solen ser els preferits). Els estudiants realitzen exàmens de totes les assignatures a la fi de cada curs.

Més informació / Más informaciónErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 4th bit

Forem convidats a acompanyar als alumnes del 1st Geniko Lykeio Salaminas a una excursió a Atenes per visitar el Museu de les Il·lusions.

Nos invitaron a acompañar a l@s alumn@s del 1st Geniko Lykeio Salaminas a una excursión a Atenas para visitar el Museo de las Ilusiones.

We were invited to join the students of  1st Geniko Lykeio Salaminas on a school trip to visit the Museum of Illusions in Athens.

 

 

 

NOU PROFESSORAT

Benvinguts

En nom de tota la Comunitat Educativa de l'IES La VEREDA, donem la benvinguada al tot professorat que el proper curs formarà part del nostre institut. Per tindre les instruccions i calendari de l'inici de curs, cal enviar un correu amb les vostres dades ( nom, cognom, departament, correu electrònic i telèfon de contacte ) al 46022543@gva.es  i rebreu l'horari de la primera setmana i instruccions adicionals.

Salutacions.