INFORMACIÓ SOBRE LA TERCERA AVALUACIÓ

EL passat divendres, 8 de maig, es va publicar al DOGV la resolució de 4 de maig que dicta instruccions per fer front al final de curs. A l’esmentada resolució ni ha instruccions per a la tercera avaluació, per a la final i per a la preparació del curs vinent.

Respecte a la tercera avaluació, que és en el moment en el qual estem, cal remarcar el que ja es va publicar en una entrada en aquesta web el passat 23 d’abril. L’alumnat ha de seguir treballant. Fent les tasques que el professorat els hi encomana i els exàmens i proves d’avaluació que es programen. L’activitat ha d’estar adaptada a les circumstàncies, tal i com estipula la resolució. I en això està treballant el professorat. El curs acaba el 16 de juny per a tots els ensenyaments. I l’ensenyament continua. El curs vinent l’alumnat haurà de seguir la seua formació. I el professorat de l’IES està treballant per a que s’afronte el pròxim curs en les màximes garanties en totes les assignatures, tal i com explicita la resolució.

Podeu descarregar-vos el document resum de la informació relativa a la tercera avaluació que conté la resolució des d’aquest enllaç.

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS

S’ha publicat al DOGV de hui dimarts la convocatòria de les proves d’accés a Cicles Formatius de Formació Professional. Podeu descarregar-vos la Resolució que regula la convocatòria des d’aquest enllaç. A l’Annex I de la resolució s’estableixen les dates de matriculació, publicació de llistats i realització de les proves. Podeu descarregar-vos el calendari des d’aquest enllaç.

Informació de les proves per accés al Grau mitjà i impresos a la web de la Generalitat

Informació de les proves per accés al Grau Superior i impresos, a la web de la Generalitat

El termini per a la inscripció és del 25 al 29 de maig.

RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Donada la situació actual d’incertesa sobre si tornarem o no a classe presencial abans de la finalització del curs, la recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors en ESO i Batxillerat es farà les dues primeres setmanes de maig. Els departaments es posaran en contacte amb l’alumnat que tinga l’assignatura pendent. Podeu trobar informació sobre com recuperar les assignatures d’altres cursos suspeses als següent enllaç: Informació sobre pendents