JORNADES D’ACOLLIDA

Com ja vam publicar aquesta setmana, la primera setmana del curs es dedicarà realitzar les Jornades d’Acollida de l’alumnat per nivells.  Cada nivell/grup/subgrup acudirà al centre únicament el dia i hores establertes al següent calendari. Les classes amb normalitat s’iniciaran el 14 de setembre. El servei de transport escolar per a alumnat ESO funcionarà dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de setembre la setmana que ve i a partir del dilluns 14 tots els dies lectius. Els dies de les Jornades d’Acollida, els autobussos replegaran a l’alumnat transportat a les 10:30h per a tornar-lo a casa.

Xarxa Llibres- L’alumnat que participe en el programa Xarxa Llibres replegarà el lot de llibres el dia de la Jornada d’Acollida (el/la tutor/a els hi repartirà) a excepció de l’alumnat matriculat al centre que va participar en el procés d’admissió, que rebrà el lot de llibres a partir del 14 de setembre.

DIA

GRUPS

HORA

7 setembre

Tots els 1rs d’ESO

8:15-10:30

8 setembre

PMAR 2n ESO

8:15-10:30

Subgrups 1 de 2n d’ESO

Subgrups 1 de 3r d’ESO

Subgrups 1 de 4t d’ESO

9 setembre

PMAR 3r d’ESO

8:15-10:30

PR4

Subgrups 2 de 2n d’ESO

Subgrups 2 de 3r d’ESO

Subgrups 2 de 4t d’ESO

10 Setembre

Subgrups 1 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

2n de Batxillerat

2n de Formació Professional Bàsica

2n del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

2n del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

2n del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

2n del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2n del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

11 Setembre

Subgrups 2 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

1r de Formació Professional Bàsica

1r del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

1r del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

1r del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

1r del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

1r del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

 

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 6th bit

Realitzarem una visita a un centre de Cicles formatius. Aquesta escola ofereix moltes oportunitats laboralsEstètica, Perruqueria, Mecànica i Automoció, Empreses, Assistència sanitària,  Informàtica i moltes més.

Els estudiants també poden cursar Formació Professional als centres de Cicles Formatius una vegada han complit els 16 anys. En l’etapa final dels seus estudis, un estudiant pot treballar com a aprenent i obtenir una valuosa experiència laboral.

Més informació / Más informaciónErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 6th bit

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Ens portaren a visitar una escola secundària (Gymnasium) per a estudiants amb edats compreses entre els 12 i els 15 anys.Tots els estudiants que finalitzen la primària han d’assistir a una escola secundària, generalment situada en el seu veïnat. A les escoles secundàries s’ensenya una varietat d’assignatures, que inclouen llengua (grec modern i antic), matemàtiques, física, química, geografia, història, educació física, música i art. Es fa especial èmfasi en l’aprenentatge d’idiomes estrangers. S’ensenya tant anglès com un altre idioma europeu que poden triar (francés i alemany solen ser els preferits). Els estudiants realitzen exàmens de totes les assignatures a la fi de cada curs.

Més informació / Más informaciónErasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 4th bit

Forem convidats a acompanyar als alumnes del 1st Geniko Lykeio Salaminas a una excursió a Atenes per visitar el Museu de les Il·lusions.

Nos invitaron a acompañar a l@s alumn@s del 1st Geniko Lykeio Salaminas a una excursión a Atenas para visitar el Museo de las Ilusiones.

We were invited to join the students of  1st Geniko Lykeio Salaminas on a school trip to visit the Museum of Illusions in Athens.