DIRECCIÓ CORREU ELECTRÒNIC ALUMNAT

Per la Llei de Protecció de Dades no podem enviar correus a cap alumne/a sense l’autorització del pare/mare/tutors. El correu electrònic és una eina necessària per l’intecanvi d’informació docent amb els alumnes i també per enviar als alumnes els enllaços de videoconferències. Preguem a les famílies que completen el formulari que trobaran a la secció de la nostra web Alumnat/Email Alumne.  Poden accedir-hi també a través d‘aquest enllaç.

ADMISSIÓ AL NOU CICLE DE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA

Dimecres 23 de setembre s’obri el termini per sol·licitar l’admissió al nou cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma que s’impartirà al nostre centre a partir de la segona quinzena d’octubre. Poden trobar el resum del calendari d’admissió al següent enllaç. Tota la informació sobre el procés la poden trobar a la pàgina de Conselleria. Adjuntem enllaços a la informació de la pàgina esmentada:

  • Resolució calendari d’admissió
  • La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport habilitarà tres assistents telemàtics per a l’admissió extraordinària en règim presencial de Formació Professional Bàsica, de grau mitjà i de grau superior, respectivament, així com un quart assistent telemàtic per a les sol·licituds d’admissió extraordinària en règim semipresencial o a distància, de grau mitjà i superior. Els quatre assistents telemàtics estaran habilitats a partir del 23 de setembre en l’adreça https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

D’altra banda, encara tenim places al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Perruqueria i al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar. Si estan interessats/des, pregunten a la secretaria del centre (962718345//46022543,secret@gva.es).

LLISTATS ALUMNAT GRUPS ESO/BATXILLERAT CURS 2020-21

Publiquem a continuació els llistats dels grups del curs 2020-21. En 2n d’ESO, 3r, 4t (exceptuant elks PMAR i PR4) i 1r de Batxillerat estan marcats els subgrups. En les Jornades d’Acollida els/les tutors/es explicaran el procediment per demanar canvis de grup/optatives. Cal tindre en compte que en les circumstàncies actuals i amb el número elevat d’alumnat que tenim al centre, els canvis solament s’adjudicaran en casos excepcionals i amb justificació. Recorden que els llistats son, de moment, provisionals i poden sofrir canvis.

AVIS:Hem detectat errades en l’assignació dels subgrups als llistats publicats per ordre alfabètic i hem procedit a despublicar-los.

1r d’ESO per grups

2n d’ESO per grups

3r d’ESO per grups

4t d’ESO per grups

1r de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

2n de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

Llistat provisional alumnat transport Escolar

Poden accedir al llistat a través d’aquest enllaç (actualitzat en data 9 de setembre, 17:00h). Si comproven que el/la seu/a fill/a no hi està i van sol·licitar transport a la matrícula, s’han de posar en contacte amb la secretaria del centre per esmenar-ho.

INSTRUCCIONS ALUMNAT/FAMÍLIES COVID-19 CURS 2020-21

Per tal de generar un funcionament que respecte al màxim les mesures de seguretat i protecció de la salut indicades per les autoritats sanitàries, hem generat un document d’instruccions per a l’alumnat. A les Jornades d’Acollida es revisarà el document però és molt important que les famílies i l’alumnat de centre descarregue el document i faça una lectura reposada del mateix per tal d’estar ben informats de les mesures que necessàriament hem d’implantar. Cal tindre en compte que l’incompliment de qualsevol d’aquestes normes pot posar en perill la salut de la resta de membres de la Comunitat Educativa del nostre centre.

Instruccions Alumnat curs 2020-21

Instruccions Alumnat usuari del transport escolar curs 2020-21

*Algunes parades no apareixen al plànol que ni ha enllaçat al document. Continuem treballant en el tema. En cas que no troben la parada demanada, es poden posar en contacte amb el centre per informar-se.

Informació Famílies COVID-19

INICI DE CURS 2020-21

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari establir una organització extraordinària dels grups per tal de complir amb la normativa de prevenció, higiene i promoció de la salut en els centres educatius. La informació que compartim a continuació pot variar si des de Conselleria es publicaren noves instruccions.

Durant el curs 20-21, l’alumnat de 1r d’ESO, PMAR de 2n, PMAR de 3r,, PR4, 2n de Batxillerat i 1r i 2n d’FPB assistirà presencialment al centre tots els dies. La resta de grups d’ESO (2n, 3r, 4t) i Batxillerat (1r) assistirà en dies alterns.

En Cicles Formatius, una vegada finalitzat el període de matrícula,  l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i de 2n d’Estètica i Bellesa i dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar i Desenvolupament d’Aplicacions Web assistirà presencialment tots els dies, així com també el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multimèdia assignat al nostre centre per Conselleria a finals de juliol, pendent de matrícula a hores d’ara. L’alumnat dels Cicles Formatius de 1r de Grau Mitjà d’Estètica i Bellesa i del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes assistirà en dies alterns.

Més informació / Más informaciónINICI DE CURS 2020-21