INFORMACIÓ SOBRE XARXA LLIBRES

Informació important per a les famílies sobre Xarxa Llibres:

  1. L’alumnat participant en Xarxa Llibres procedent de centres adscrits a l’IES (CEIP El Campés, CEIP Lluís Vives, CEIP Mas de Tous i CEIP Verge del Fonament), no ha de lliurar cap imprès a l’IES, les dades passaran automàticament quan s’acabe la matrícula i en eixe moment, meitat de juliol, publicarem el llistat de participants a la nostra web.
  2. Els llibres de la Xarxa que es donaran a l’alumnat al començament del proper curs són:

Més informació / Más informaciónINFORMACIÓ SOBRE XARXA LLIBRES

CALENDARI ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

El DOGV de hui dilluns, 25 de maig, publica la Resolució de 21 de maig del director general de Centres Docents per la qual s’estableix el calendari d’admissió de l’alumnat en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat per al curs 2020-2021. Podeu descarregar-vos la resolució des d’aquest enllaç.  A l’ultima pàgina del document ni ha un quadre resum del calendari d’admissió amb les dates clau.

Més informació / Más informaciónCALENDARI ADMISSIÓ ESO I BATXILLERAT

INFORMACIÓ SOBRE LA TERCERA AVALUACIÓ

EL passat divendres, 8 de maig, es va publicar al DOGV la resolució de 4 de maig que dicta instruccions per fer front al final de curs. A l’esmentada resolució ni ha instruccions per a la tercera avaluació, per a la final i per a la preparació del curs vinent.

Respecte a la tercera avaluació, que és en el moment en el qual estem, cal remarcar el que ja es va publicar en una entrada en aquesta web el passat 23 d’abril. L’alumnat ha de seguir treballant. Fent les tasques que el professorat els hi encomana i els exàmens i proves d’avaluació que es programen. L’activitat ha d’estar adaptada a les circumstàncies, tal i com estipula la resolució. I en això està treballant el professorat. El curs acaba el 16 de juny per a tots els ensenyaments. I l’ensenyament continua. El curs vinent l’alumnat haurà de seguir la seua formació. I el professorat de l’IES està treballant per a que s’afronte el pròxim curs en les màximes garanties en totes les assignatures, tal i com explicita la resolució.

Podeu descarregar-vos el document resum de la informació relativa a la tercera avaluació que conté la resolució des d’aquest enllaç.