Pla de contingència actualitzat

Ja es pot consultar la versió actualitzada del Pla de Contingència i continuïtat durant les fases de nova normalitat del nostre centre a la nostra pàgina web des de la pestanya del menú “Institut”. També poden accedir al Pla actualizat a través d’aquest enllaç. En els propers dies l’alumnat portarà a casa l’annex III del pla (Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per accedir al centre educatiu), que hauran de tornar signat per pare/mare i entregar-lo al/a la seu/a tutor/a.

Hem fet un resum de les normes a seguir per part de l’alumnat. Poden descarregar-se el document des d’aquest enllaç. És important llegir-lo amb atenció juntament amb els/les seus/es fills/es i concienciar-los per a que complisquen la normativa.

D’altra banda, des del dilluns 4 d’octubre, per a realitzar qualsevol gestió al centre serà necessari sol·licitar cita prèvia a través de la nostra pàgina web. Tal i com estableix el Pla de Contingència, es prioritzarà l’atenció telefònica i/o a través del correu del centre i solament es podrà accedir-hi amb cita prèvia.