Aneu a la barra d'eines

Adjudicació Plaçes Vacants Cicles Formatius Curs 21/22

Període per a assignar les places vacants sobrants, així com les que es generen per renúncia és desenvoluparà en dues fases :

FASE 1 : El dijous 2 de setembre de 2021 es convocarà l’acte públic d’adjudicació de vacants dels cicles formatius pel curs 21/22. A aquest acte públic podran accedir solament les persones que hagen participat en el procés d’admissió.  Es prioritzarà per la nota mitjana de l’expedient acadèmic o la prova, sense tindre en compte ni les reserves ni els contingents inicials establits, i en cas d’empat, es dirimiran per l’ordre alfabètic dels cognoms i el nom dels sol·licitants. Vorer horari de l’acte públic d’adjudicacions.

Als cicles formatius que no tenen llista d’espera (1r-2n A.S.I.R, 2n F.P.B., 2n C.F.G.M. Perruqueria, 2n C.F.G.M. Estètica) es podrà formalitzar la matrícula a partir del dijous 2 de setembre. Aquestes vacants s’oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds.

FASE 2 (la resta de vacants) : des del 9 de setembre fins al 8 d’octubre (hi podrà accedir qualsevol persona interessada que complisca els requisits d’accés). Aquestes vacants s’oferiran a qualsevol persona interessada i les adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds, fins al 8 d’octubre.