Nota de premsa del Departament de Valencià

Des del Departament de Valencià volem saludar la iniciativa de l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona de convocar un concurs literari entre la població més jove de la nostra localitat per a promocionar l’ús creatiu de la nostra llengua. Ens sembla molt encertat que, a més a més, aquesta iniciativa s’haja vinculat a les festes de Nadal, més encara en un temps de pandèmia que ha dut moltes desgràcies i poques alegries.

Per aquesta raó lamentem profundament que des d’algun sector minoritari s’haja engegat una campanya per a confondre promoció d’una llengua amb discriminació d’una altra. Lamentem que aquesta manipulació pretenga crear un conflicte entre comunitats lingüístiques que viuen a la nostra localitat de manera cívica i en harmonia, amb el desig que la crispació i la confusió abasten espais de trobada com la creació literària. Hem de recordar, a més, que protegir la llengua pròpia i promocionar-la és una acció que apareix consignada i recomanada en el marc legal –Constitució espanyola, Estatut d’Autonomia i LUEV–i que no és acceptable exigir a una corporació local que no obeïsca l’ordenament legal al qual estem sotmesos tots.

La promoció lingüística és una de les eines de la normalització lingüística, procés que pretén que una llengua minoritzada recupere àmbits d’ús que tenia i ha perdut per raons històriques. Només des d’un profund desconeixement de la sociolingüística com a disciplina científica es pot confondre una iniciativa de promoció d’una llengua minoritària i minoritzada amb una amenaça i una discriminació a una llengua que compta, pel cap baix, amb cinc-cents cinquanta milions de parlants i un ecosistema cultural i artístic amb una salut extraordinària i admirable. Els infants de la Pobla de Vallbona tenen l’oportunitat de concursar en castellà amb les seues creacions en una infinitud de convocatòries arreu de la vintena i escaig de països que el tenen com a primera llengua, a totes les comunitats autònomes d’Espanya i en els milers de premis literaris, també de Nadal,que els cercadors digitals registren per a l’escriptura en castellà. A més a més, poden viure plenament en castellà a la nostra localitat, amb accés total a la cultura i a l’oci en castellà com a llengua en situació vital normal. En canvi, no és possible el mateix per als infants valencianoparlants. Per això,no debades existeix una agència local de normalització lingüística a la nostra localitat que té cura del valencià. Aquesta agència existeix precisament perquè el valencià no és una llengua normalitzada i li cal molta promoció en forma d’iniciatives com l’esmentada, però també moltes altres més. El prestigi d’una llengua augmenta quan és requisit d’accés a llocs laborals; quan el seu ús creatiu comporta guardons; quan els agents socials l’empren habitualment. Del contrari hi ha l’extinció que és, al remat, l’escenari desitjat pels qui veuen en les llengües una amenaça per a una identitat uniforme que exclou i no integra.

La Pobla de Vallbona i el Camp de Túria viuen un procés gradual i progressiu de substitució lingüística de la llengua pròpia, mentre el castellà és sortosament una llengua en expansió arreu del món, segons els indicatius de la sociolingüística. Per això, desitgem que el valencià siga punt de trobada i de concòrdia de tots els sectors socials de la Pobla de Vallbona com a patrimoni immaterial irreemplaçable que,contra tots els avatars de la Història,encara posseïm.

Departament de Valencià. IES LA VEREDA La Pobla de Vallbona

31 de desembre de 2020