JORNADES D’ACOLLIDA

Com ja vam publicar aquesta setmana, la primera setmana del curs es dedicarà realitzar les Jornades d’Acollida de l’alumnat per nivells.  Cada nivell/grup/subgrup acudirà al centre únicament el dia i hores establertes al següent calendari. Les classes amb normalitat s’iniciaran el 14 de setembre. El servei de transport escolar per a alumnat ESO funcionarà dilluns 7, dimarts 8 i dimecres 9 de setembre la setmana que ve i a partir del dilluns 14 tots els dies lectius. Els dies de les Jornades d’Acollida, els autobussos replegaran a l’alumnat transportat a les 10:30h per a tornar-lo a casa.

Xarxa Llibres- L’alumnat que participe en el programa Xarxa Llibres replegarà el lot de llibres el dia de la Jornada d’Acollida (el/la tutor/a els hi repartirà) a excepció de l’alumnat matriculat al centre que va participar en el procés d’admissió, que rebrà el lot de llibres a partir del 14 de setembre.

DIA

GRUPS

HORA

7 setembre

Tots els 1rs d’ESO

8:15-10:30

8 setembre

PMAR 2n ESO

8:15-10:30

Subgrups 1 de 2n d’ESO

Subgrups 1 de 3r d’ESO

Subgrups 1 de 4t d’ESO

9 setembre

PMAR 3r d’ESO

8:15-10:30

PR4

Subgrups 2 de 2n d’ESO

Subgrups 2 de 3r d’ESO

Subgrups 2 de 4t d’ESO

10 Setembre

Subgrups 1 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

2n de Batxillerat

2n de Formació Professional Bàsica

2n del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

2n del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

2n del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

2n del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2n del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web

11 Setembre

Subgrups 2 de 1r de Batxillerat

8:15-10:30

1r de Formació Professional Bàsica

1r del Cicle Formatiu Mitjà de Perruqueria

1r del Cicle Formatiu Superior d’Estètica Integral i Benestar

1r del Cicle Formatiu Mitjà d’Estètica i Bellesa

15:00-16:30

1r del Cicles Formatiu Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

1r del Cicle Formatiu Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web