LLISTATS ALUMNAT GRUPS ESO/BATXILLERAT CURS 2020-21

Publiquem a continuació els llistats dels grups del curs 2020-21. En 2n d’ESO, 3r, 4t (exceptuant elks PMAR i PR4) i 1r de Batxillerat estan marcats els subgrups. En les Jornades d’Acollida els/les tutors/es explicaran el procediment per demanar canvis de grup/optatives. Cal tindre en compte que en les circumstàncies actuals i amb el número elevat d’alumnat que tenim al centre, els canvis solament s’adjudicaran en casos excepcionals i amb justificació. Recorden que els llistats son, de moment, provisionals i poden sofrir canvis.

AVIS:Hem detectat errades en l’assignació dels subgrups als llistats publicats per ordre alfabètic i hem procedit a despublicar-los.

1r d’ESO per grups

2n d’ESO per grups

3r d’ESO per grups

4t d’ESO per grups

1r de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

2n de Batxillerat per grups (Actualitzat en data 7 de setembre 18:00 h)

Llistat provisional alumnat transport Escolar

Poden accedir al llistat a través d’aquest enllaç (actualitzat en data 9 de setembre, 17:00h). Si comproven que el/la seu/a fill/a no hi està i van sol·licitar transport a la matrícula, s’han de posar en contacte amb la secretaria del centre per esmenar-ho.