INICI DE CURS 2020-21

La situació generada per la crisi sanitària derivada de la COVID-19 fa necessari establir una organització extraordinària dels grups per tal de complir amb la normativa de prevenció, higiene i promoció de la salut en els centres educatius. La informació que compartim a continuació pot variar si des de Conselleria es publicaren noves instruccions.

Durant el curs 20-21, l’alumnat de 1r d’ESO, PMAR de 2n, PMAR de 3r,, PR4, 2n de Batxillerat i 1r i 2n d’FPB assistirà presencialment al centre tots els dies. La resta de grups d’ESO (2n, 3r, 4t) i Batxillerat (1r) assistirà en dies alterns.

En Cicles Formatius, una vegada finalitzat el període de matrícula,  l’alumnat dels Cicles Formatius de Grau Mitjà de Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i de 2n d’Estètica i Bellesa i dels Cicles Formatius de Grau Superior d’Estètica Integral i Benestar i Desenvolupament d’Aplicacions Web assistirà presencialment tots els dies, així com també el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multimèdia assignat al nostre centre per Conselleria a finals de juliol, pendent de matrícula a hores d’ara. L’alumnat dels Cicles Formatius de 1r de Grau Mitjà d’Estètica i Bellesa i del Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes assistirà en dies alterns.

Quadre resum:

CURS 2020-21

DOCÈNCIA DIÀRIA

DOCÈNCIA EN DIES ALTERNS*

1r d’ESO

2n d’ESO

PMAR de 2n d’ESO

3r d’ESO

PMAR de 3r d’ESO

4t d’ESO

PR4

1r de Batxillerat

2n de Batxillerat

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

2n CFGM Estètica i Bellesa

1r CFGM Estètica i Bellesa

CFGM Perruqueria i Cosmètica Capil·lar

CFGS Estètica Integral i Benestar

CFGS DAW

CFGS DAM (pendent de matricular)

*Als cursos amb docència en dies alterns, cada grup estarà dividit en dos subgrups (els llistats amb els subgrups marcats es publicaran abans del 4 de setembre a la web i a Web Família). De forma alterna, cada subgrup vindrà a classe presencial una setmana dilluns, dimecres i divendres i la següent dimarts i dijous segons el següent esquema que s’allargarà durant tot el curs:

ORGANITZACIÓ SETMANES ALTERNES

Setmana 1, 3, 5, 7….

Setmana 2, 4, 6, 8….

Subgrup 1

Dilluns, Dimecres, Divendres

Dimarts, Dijous

Subgrup 2

Dimarts, Dijous

Dilluns, Dimecres, Divendres

Davant l’elevat número d’alumnat que té matriculat el nostre centre, la incorporació de l’alumnat al centre es farà de forma progressiva. La setmana del 7 a l’11 de setembre es faran les Jornades d’Acollida de l’alumnat, on s’informarà de l’horari, professorat que els hi farà classe, materials necessaris i normes de comportament , normativa de circulació pel centre i mesures de prevenció presents al Pla de Contingència del nostre centre. Les Jornades d’Acollida tindran lloc segons el següent calendari:

JORNADES D’ACOLLIDA DE L’ALUMNAT

HORARI: De 8:15 a 10:30h (Ensenyaments de matí)

                                                        De 15:00 a 16:30h Ensenyaments amb horari de vesprada (CFGM Estètica i Bellesa, CFGM SMR, CFGS DAW i CFGS DAM)

DIA

NIVELL/GRUP

7 de setembre

1r d’ESO

8 de setembre

PMAR de 2n i Subgrups 1 de 2n, 3r, 4t d’ESO

9 de setembre

PMAR de 3r, PR4 i Subgrups 2 de 2n, 3r i 4t d’ESO

10 de setembre

2n de Batxillerat, 2n de Cicles Formatius (GM/GS), 2n FPB, Subgrup 1 de 1r de Batxillerat

11 de setembre

1r de Cicles Formatius (GM/GS), 1r d’FPB i Subgrup 2 de 1r de Batxillerat

Totes les famílies hauran de signar, segons instruccions de Conselleria, un compromís amb el compliment de les normes de salut i higiene per a l’alumnat d’acord amb els protocols presents al Pla de Contingència del nostre centre i de control diari d’estat de salut i temperatura abans de vindre al centre dels/de les seus/es fills/es. Aquest document es lliurarà a l’alumnat a la Jornada d’Acollida per a que el retornen signat pels representants legals de cada alumne/a

Les classes començaran el dia 14 de setembre en horari normal.