Aneu a la barra d'eines

Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 5th bit

Ens portaren a visitar una escola secundària (Gymnasium) per a estudiants amb edats compreses entre els 12 i els 15 anys.Tots els estudiants que finalitzen la primària han d’assistir a una escola secundària, generalment situada en el seu veïnat. A les escoles secundàries s’ensenya una varietat d’assignatures, que inclouen llengua (grec modern i antic), matemàtiques, física, química, geografia, història, educació física, música i art. Es fa especial èmfasi en l’aprenentatge d’idiomes estrangers. S’ensenya tant anglès com un altre idioma europeu que poden triar (francés i alemany solen ser els preferits). Els estudiants realitzen exàmens de totes les assignatures a la fi de cada curs.

Visitamos una escuela secundaria (Gymnasium) para estudiantes con edades comprendidas entre los 12 y los 15 años.Todos los estudiantes que finalizan la primaria deben asistir a una escuela secundaria, generalmente ubicada en su vecindario. En las escuelas secundarias se enseña una variedad de materias, que incluyen lengua (griego moderno y antiguo), matemáticas, física, química, geografía, historia, educación física, música y arte. Se hace especial hincapié en el aprendizaje de idiomas extranjeros. Se enseña inglés y además otro idioma europeo de su elección (francés y alemán suelen ser los preferidos). Los estudiantes realizan exámenes de todas las asignaturas al final de cada curso.

We visited a Junior High School (Gymnasium) for students with ages ranging from 12 to 15.All students graduating from primary education must attend courses in a Junior High School, usually located in their neighborhood. A variety of subjects are taught in Junior High Schools, including Modern and Ancient Greek Language, Maths, Physics, Chemistry, Geography, History, Physical Education, Music and Art, while special emphasis is given to foreign language learning. Students are taught both English and another European language of their choice (students tend to choose between French and German). Students take exams in all subjects at the end of each school year.