PARTICIPANTS EN XARXA LLIBRES DELS COL·LEGIS ADSCRITS

Poden consultar el llistat d’alumnat dels centres adscrits al nostre IES (CEIP El Campés, CEIP Mas de Tous, CEIP Lluís Vives, CEIP Verge del Fonament) que participarà en la Xarxa Llibres el curs que ve en el següent enllaç. Revisen el llistat. Per a qualsevol incidència o consulta poden escriure a xarxa@ieslavereda.es