INFORMACIÓ SOBRE XARXA LLIBRES

Informació important per a les famílies sobre Xarxa Llibres:

  1. L’alumnat participant en Xarxa Llibres procedent de centres adscrits a l’IES (CEIP El Campés, CEIP Lluís Vives, CEIP Mas de Tous i CEIP Verge del Fonament), no ha de lliurar cap imprès a l’IES, les dades passaran automàticament quan s’acabe la matrícula i en eixe moment, meitat de juliol, publicarem el llistat de participants a la nostra web.
  2. Els llibres de la Xarxa que es donaran a l’alumnat al començament del proper curs són:

1r d’ESO

 

Anglés (només l’Student’s Book)
Biologia i Geologia (4 volums)
Castellà (3 volums)
Geografia i Història (2 volums)
Matemàtiques (3 volums)
Valencià (1 volum)

 

2n d’ESO

 

Anglés (només l’Student’s Book)
Castellà (3 volums)
Física i Química (1 volum)
Geografia i Història (3 volums)
Matemàtiques (3 volums)
Valencià (1 volum)

 

3r d’ESO

 

Anglés (només l’Student’s Book)
Biologia i Geologia (3 volums)
Castellà (2 volums)
Física i Química (1 volum)
Geografia i Història (2 volums)
Valencià (1 volum)

 

 

4t d’ESO

 

Comuns Optatives
Anglés (només l’Student’s Book) Biologia i Geologia* (3 volums)
Castellà (2 volums) Ciències Aplicades*
Geografia i Història (2 volums) Economia*
Valencià Física i Química*
Llatí*
*  només si la cursen