LLISTATS ALUMNES PROVES ACCÉS CICLES FORMATIUS

MLG.01/10/2004. TEATINOS, UNIVERSIDAD DE MLG,FACULTAD DE DERECHO.EXAMENES DE RECUPERACION.

Ja podeu consultar els llistats d’alumnes admesos i exemptes.

Llistats d’admesos a les proves d’accés de Cicles Formatius :

Llistat d’alumnes exemptes :

El camp “DNI” té els últims 4 números del DNI i al camp “NOM” estan les inicials del nom i cognoms.