PLA DE CONTINGÈNCIA I CONTINUÏTAT DEL TREBALL

S’ha redactat el Pla de Contingència i continuïtat del treball durant la COVID-19. Poden descarregaer-se’l des d’aquest enllaç. Seguirem prioritzant les tutories i l’atenció a famílies i alumnat de forma no presencial, per minimitzar el risc de contagis, tal i com aconsellen els autoritats sanitàries. A partir de demà dimecres, 3 de juny, es podran concertar tutories individuals amb el professorat de 1r, 2n 3r d’ESO, 1r de batxillerat i 1r de cicles formatius. En 4t d’ESO i 2n de batrxillerat es podran concertar tutories en grups de fins m¡àxim 9 alumnes (que és el que ens cap en una aula normal del centre respectant la distància de seguretat de  2 metres). En tots dos casos solament es podrà accedir al centre amb cita prèvia i l’accès es farà obligatòriament amb mascareta respiratòria, que s’haurà de portar mentre s’estiga al centre). Per a les famílies, per tal de concertar cita prèvia cal posar-se en contacte amb el/la professor/a tutor/a o de la matèria a travès del correu electrònic. Es prioritzarà l’atenció telemàtica i/o telefònica. Cal tindre en compte que ni ha professors/es que formen part dels grups de risc establerts pel Ministeri de Sanitat i no podran realitzar tutories presencials.

Al centre s’han pres les mesures que figuren al Pla de Contingència. Solament s’utilitzarà la planta baixa. Al primer i segon pis solament podrà accedir el personal del centre. L’horari d’atenció a l’institut serà de 9 a 13h. No es pot accedir al centre sense haver concertat cita prèvia, ja siga telefònicament, a través del correo de professors/es o a través del correu incidencies_suspensio@ieslavereda.es