CRITERIS D’AVALUACIÓ DEL TERCER TRIMESTRE I AVALUACIÓ FINAL

Els diferents departaments didàctics del centre han realitzat una adaptació de la metodologia i els criteris d’avaluació del treball de l’alumnat durant el període d’activitats no presencials. Podeu consultar els documents des d’aquest enllaç.