RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Donada la situació actual d’incertesa sobre si tornarem o no a classe presencial abans de la finalització del curs, la recuperació d’assignatures pendents de cursos anteriors en ESO i Batxillerat es farà les dues primeres setmanes de maig. Els departaments es posaran en contacte amb l’alumnat que tinga l’assignatura pendent. Podeu trobar informació sobre com recuperar les assignatures d’altres cursos suspeses als següent enllaç: Informació sobre pendents