Erasmus IES La Vereda – Visita a centres escolars de Salamina dins del Projecte “Europa , una vocació compartida” – 3rd bit

  La nostra amable companya, Stavroula Kyriakou, va organitzar per a nosaltres unes visites a tres centres educatius grecs diferents: El Gymnasium, on ella mateixa treballa i que és el nostre centre escolar associat en este projecte, un Lyceum i un centre de Formació Professional.   El Gymnasium és l’escola on l’alumnat entre 15 i 18 anys d’edat es prepara per a la universitat.

Nuestra amable compañera, Stavroula Kyriakou, nos organizó unas visitas a tres centros educativos griegos diferentes: El Gymnasium, donde ella misma trabaja y que es nuestro cento asociado  en este proyecto, un Lyceum y un centro de Formación Profesional.  El Gymnasium esel centro escolar donde el alumnado entre 15 y 18 anys de edad se prepara para la universidad.

Our kind colleague, Stavroula Kyriakou, arranged visits to three different Greek schools: the Gymnasium where she herself works and which is our partner school in this project, a Lyceum and a technical school. The Gymnasium is the school where students aged from 15 to 18 are prepared for university