ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2019

El proper dia 21 de novembre de 2019 es celebraran eleccions a vocals dels diferents sectors de la comunitat educativa, que actuaran com a representants dins del Consell Escolar del nostre centre. Seran elegits tres representants del sector Pares/Mares i dos representants per al sector Alumnat. La llista provisional de candidats/es es publicarà demà dimarts 5 de novembre al tauler d’anuncis reservat per al procès electoral.


Per facilitar la participació de tots, els alumnes podran votar en les pròpies aules; els pares i mares podran acudir a votar en dos horaris diferents el dia 21: de 13.30 hores a 15.30 hores i de 17:30 hores a 19:30 hores.

A més a més, qualsevol membre de la comunitat escolar a qui no li siga possible, o còmode ,acudir al centre a votar, podrà exercir el seu dret al vot fent arribar a la secretaria de l’Institut el seu vot dins d’un sobre tancat. Aquest sobre, amb la papereta, s’inclourà dins d’un altre sobre que incloga la fotocòpia del DNI del votant i el seu nom i signatura a la solapa. El termini per a la votació no presencial serà del 15 al 20 de novembre