Projectes actuals

Projectes actuals

Les línies de treball que s'estan desenvolupant el present curs acadèmic per l'Equip de Qualitat de l'IES Conselleria són tres:

  • Elaboració de procediments de tutoria i disciplina.
  • Enquestes d'autoavaluació.
  • Auditoria interna.