Convocatòria adjudicació vacants CCFF amb llista d’espera (FASE2)

Atesa la normativa vigent, es convoquen els següents actes públics per a l’assignació de vacants AMB LLISTA D’ESPERA per als cicles formatius el proper dimecres 20 de setembre (Actualitzat 18/9):

CICLE FORMATIUVACANTSHORA
1º CFGM ACTIVITATS COMERCIALS211.30
1º CFGM GUIA EN EL MEDI NATURAL211.45
1 CFGS DAW212.15
1º CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ212.30
1º CFGS COMERÇ INTERNACIONAL112.45
1º CFGS ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOSPORTIVA913.00
2º CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ113.20
2º CFGS COMERÇ INTERNACIONAL613.30
2º CFGM ACTIVITATS COMERCIALS 213.40

Tots els actes es realitzaràn al saló d’actes.

En l’acte es lliurarà el sobre de matrícula respectant l’ordre de la llista d’espera per a les diferents vies d’accés. Cal portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original.

Les persones que estant en llista d’espera no acudisquen a les convocatòries dels centres per l’adjudicació de vacants,quedaran excloses de dita llista fins a la finalització de la mateixa. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants sense llista d’espera que pogueren originar-se.

En el cas que coincidisquen dos o més convocatòries en dos o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona per escrit perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Caldrà aportar aquesta autorització, impresa a paper, en la que ha de constar copia de DNI de la persona interessada i de l’autoritzada.

L’alumnat adjudicat que estiga matriculat en un altre centre haurà de sol·licitar la baixa per poder formalitzar la matricula

Més informació