Convocatòria adjudicació vacants CCFF sense llista d’espera (FASE1)

Atesa la normativa vigent, es convoquen els següents actes públics per a l’assignació de vacants SENSE LLISTA D’ESPERA per als cicles formatius el proper dimecres 13 de setembre:

CICLE FORMATIUVACANTSHORA
1º CFGS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA311.30
1º CFGS ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ911.50
1º CFGS GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS1012.10
1º CFGM GESTIÓ ADMINISTRATIVA212.30

Tots els actes es realitzaràn al saló d’actes.

En l’acte es lliurarà el sobre de matrícula prioritzant la nota de l’expedient acadèmic, sense tindre en compte ni reserves ni diferents vies d’accés.

Cal portar en format físic:

  • El DNI o altre document identificatiu oficial i original
  • Justificant d’haver participat en el procés de preinscripció
  • Certificat acadèmic amb la nota d’accés

En el cas que coincidisquen dos o més convocatòries en dos o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona per escrit perquè la represente en l’acte d’adjudicació.

L’alumnat adjudicat que estiga matriculat en un altre centre haurà de sol·licitar la baixa per poder formalitzar la matricula

Més informació