Convocatòria adjudicació vacants CCFF amb llista d’espera (FASE1)

Atesa la normativa vigent, es convoquen els següents actes públics per a l’assignació de vacants AMB LLISTA D’ESPERA per als cicles formatius en els següents horaris.

Grau mitjà

CICLE FORMATIUVACANTS ACCÉS ESOVACANTS ACCÉS FPBVACANTS PROVA ACCÉSDATAHORALLOC
1 GM GUIA EN EL MEDI NATURAL8335/9/202310:00SALÓ D’ACTES
1 GM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES722 5/9/2023 11:30 SALÓ D’ACTES
1 GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA1000 5/9/2023 13:00 SALÓ D’ACTES
1 GM ACTIVITATS COMERCIALS930 5/9/2023 14:00 SALÓ D’ACTES

Grau superior

CICLE FORMATIUVACANTS ACCÉS
BATXILLERAT
VACANTS ACCÉS TÈCNIC FPVACANTS PROVA D’ACCÉS/ALTRES VIESDATAHORALLOC
1 GS ENSEYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA17706/9/202310:00SALÓ D’ACTES
1 GS ASIR430 6/9/2023 11:30 SALÓ D’ACTES
1 GS DAW421 6/9/2023 12:00AULA 027
1 GS GEVECO540 6/9/2023 12:30 AULA 027
1 GS COMERÇ INTERNACIONAL1033 6/9/2023 13:00 AULA 027
1 GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES7326/9/2023 13:30 AULA 027
1 GS ASISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ7306/9/2023 13:45 AULA 027

Informació important sobre els actes d’adjudicació

En l’acte es lliurarà el sobre de matrícula respectant l’ordre de la llista d’espera per a les diferents vies d’accés. Les persones interessades han de portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original.

Les persones que estant en llista d’espera no acudisquen a les convocatòries dels centres per l’adjudicació de vacants, quedaran excloses de dita llista fins a la finalització d’aquesta. Posteriorment podran accedir a les possibles convocatòries de vacants sense llista d’espera que pogueren originar-se.

En el cas que coincidisquen dues o més convocatòries en dos o més centres simultàniament, la persona interessada podrà autoritzar una altra persona per escrit perquè la represente en l’acte d’adjudicació. Caldrà aportar aquesta autorització, impresa a paper, en la que ha de constar còpia de DNI de la persona interessada i de l’autoritzada. En aquest cas, la persona autoritzada ha d’identificar-se amb el seu DNI.

L’alumnat adjudicat que estiga matriculat en un altre centre haurà de sol·licitar la baixa per poder formalitzar la matricula

Més informació