Convocatòria adjudicació vacants FP Bàsica sense llista d’espera (FASE1)

Segons el calendari d’adjudicació de vacants, a continuació es publiquen les vacants sense llista d’espera per les diferents modalitats de Formació Professional Bàsica que s’imparteixen al centre. En aquesta fase sols poden accedir a les vacants les persones que hagen participat en el procés d’admissió.

  • Termini: Fins al divendres 28 de juliol
  • Lloc: Secretaria del centre de 11 a 13h (demaneu número en la consergeria del centre)

Les vacants oferides per aquesta convocatòria són les següents (Actualitzat 31/7)

CICLE FORMATIU VACANTS
1r FP BÀSICA SERVICIS ADMINISTRATIUS0

S’adjudicaran per ordre de recepció de les sol·licituds en l’horari de la Secretaria del centre fins que s’adjudiquen totes les vacants. Per garantir l’ordre d’arribada, les persones interessades hauran de demanar número en la consergeria del centre un cop arriben. Sols s’atendran sol·licituds amb número i en les que s’aporte tota la documentació requerida.

Cal aportar:

  • Resguard d’haver participat en el procés d’admissió (còpia de la sol·licitud de preinscripció presentada)
  • DNI o altre document identificatiu oficial i original.
  • Consell orientador original

Per poder arreplegar el sobre en nom de la persona interessada, cal aportar autorització signada i fotocòpia del DNI.

Més informació