Llistats DEFINITIUS admissió Batxillerat

D’acord amb el calendari d’admissió per al curs 2023-2024, a continuació es publiquen els llistats definitius d’alumnat admés a Batxillerat:

Llistats definitius d’alumnat NO ADMÉS:

Matricula

Es prega a tot l’alumnat seleccionat que passe a arreplegar el sobre de matrícula en la consergeria del centre a partir d’avui, per agilitar el procés de matrícula. L’horari del centre és de 8 a 15h. El termini per lliurar el sobre amb tota la documentació, es el divendres 28 de juliol a les 13h.

Per arreplegar el sobre,cal portar el DNI o altre document identificatiu oficial i original. En cas de no vindre la persona interessada (o els seus tutors legals) a arreplegar el sobre, caldrà portar una autorització signada per aquestos amb una còpia del document d’identificació.

La matricula també es pot fer de forma telemàtica del 25 al 27 de juliol a través de la web de telematricula. En eixe cas, caldrà que les persones que formalitzen la matrícula per aquest mètode, passen pel centre a arreplegar el sobre per aportar informació i omplir altres documents que no s’inclouen en el procés telemàtic. En eixe sentit, rebreu un correu informant que falta documentació requerida.

Més informació