Banc de llibres per al curs 2023-2024

Es comunica a les famílies de l’ESO, d’FP Bàsica i, com a novetat enguany, de Batxillerat que s’ha publicat la resolució per la qual s’inicia el termini de sol·licitud per a pertànyer al banc de llibres de la Conselleria d’Educació.

Resolució: https://dogv.gva.es/datos/2023/05/23/pdf/2023_5543.pdf

Els alumnes que ja pertanyen al banc de llibres no han de realitzar cap sol·licitud. Els alumnes de 1r de batxillerat que pertanyien al banc de llibre en 4t de l’ESO pertanyeran automàticament al banc de llibres el pròxim curs 23_24.

Els alumnes nous que vulguen pertànyer al banc de llibres hauran de sol·licitar telemàticament la participació en el Banc i entregar el lot de llibres que han utilitzat aquest curs (22_23).

Sol·licitud telemàtica: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18094

Més informació a la web de la Conselleria d’Educacio, Cultura i Esport, al següent enllaç:

https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/libros-de-texto