Novetats

ADMISSIÓ CURS 2023-2024

La participació en el procés d’admissió es realitzarà, exclusivament, de manera telemática a través de:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/

Tota la informació disponible en el següent enllaç:

Admissió d’alumnat – Admisión Alumnado Generalitat Valenciana (gva.es)


Proves d’accés a cicles formatius 2023

​INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023)


IDIOMES


Proves homologades nivell A2 2023
Clica per Informació Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Inscripció del  6  al  10 febrer de 2023

Calendari de les proves
INSCRIPCIÓ: del 6 al 10 de febrer de 2023
LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS  15 febrer
RECLAMACIONS   10 dies hàbils següents
LLISTAT DEFINITIU D’ADMESOS  2 de març 
DURADA DE LA PROVA Aproximadament 2 hores i 15 minuts 

ANGLÉS  21 de març de 2023,  a les 11:00 hores
Comprensió Escrita (CE)-40 minuts 
Comprensió Oral (CO) –25 minuts 
Expressió Escrita (EE)- 60 minuts ​


La data de les proves orals es publicarà previament al taulell d’anuncis del centre i als departament d’Anglès.

LLISTAT PROVISIONAL i DEFINITIU DE NOTES:  Abans del 5 de maig


PAU 2023 


Les proves d’accés a la Universitat es realitzaran els dies:
6, 7 i 8  de juny en convocatòria ordinària,
i els dies:
4, 5 i 6 de juliol en convocatòria extraordinària.


BEQUES 2023/2024

Del 27 de març al 17 de maig

cartel-beques-val