Actualització del protocol davant la COVID (08-04-22)

Sempre respectant les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions;

?No serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre les persones adultes del centre i l’alumnat i ja es permet la interacció entre diferents grups estables, tant dins com fora del centre.

?Es permet l’entrada de familiars al centre, evitant aglomeracions.

?Es prioritzarà la comunicació amb les famílies per telèfon, correu electrònic i es facilitaran les gestions telemàtiques. Es permeten reunions de tutoria individuals i grupals.

?Respecte a l’ús de la mascareta continua sent obligatòria, excepte en aquells casos que contempla la normativa existent.

?En el cas de sospita o inici de símptomes en el centre es contactarà amb la família o tutors per a que acudisquen a recollir-la.

‼️‼️Jano és necessària l’entrada i eixida de l’alumnat del centre de manera escalonada.

??? LES RUTES DE BUS ES MODIFIQUEN ALS HORARIS D’ABANS DE LA PANDÈMIA