Actualització del protocol davant la COVID (08-04-22)

Sempre respectant les mesures vigents sobre higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions;

🔴No serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre les persones adultes del centre i l’alumnat i ja es permet la interacció entre diferents grups estables, tant dins com fora del centre.

🔴Es permet l’entrada de familiars al centre, evitant aglomeracions.

🔴Es prioritzarà la comunicació amb les famílies per telèfon, correu electrònic i es facilitaran les gestions telemàtiques. Es permeten reunions de tutoria individuals i grupals.

🔴Respecte a l’ús de la mascareta continua sent obligatòria, excepte en aquells casos que contempla la normativa existent.

🔴En el cas de sospita o inici de símptomes en el centre es contactarà amb la família o tutors per a que acudisquen a recollir-la.

‼️‼️Jano és necessària l’entrada i eixida de l’alumnat del centre de manera escalonada.

🚌🚌🚌 LES RUTES DE BUS ES MODIFIQUEN ALS HORARIS D’ABANS DE LA PANDÈMIA