Aneu a la barra d'eines

Prova unificada de certificació (PUC) en les EOI

S’ha publicat la Resolució que estableix el calendari i el procés d’inscripció i matriculació per a la realització de la prova unificada de certificació (PUC) dels nivells de Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües (MECR) dels ensenyaments d’idiomes de règim especial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2021.

Matriculació de l’alumnat lliure del 5 de març a l’11 de març de 2021.

Les persones interessades podran tramitar la sol·licitud sense certificat digital (denominat “TRAMITAR TELEMÀTICAMENT”) i amb certificat digital (denominat “TRAMITAR AMB CERTIFICAT”).