Alumnes col·laboradors

AyudaEls alumnes col·laboradors RP2constituïxen un element primordial en l’ajuda a la resta de companys. Es tracta de desenrotllar en tots els alumnes la capacitat d’ajudar i ser ajudat com una dimensió fonamental de la convivència. Els alumnes tenen un potencial fonamental per a ajudar als seus companys.

Els alumnes col·laboradors compartiran informació, eines i recursos que utilitzen en la seua tasca diària.