Centre

Calendari d’assistència al centre dels grups semipresencials
(abril – juny)

doc

Calendario de asistencia al centro de los grupos semipresenciales (abril – junio)

Proves homologades per a l’obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües

LINK

pruebas homologadas para la obtención del certificado de Nivel Básico

 

 

 

Comunicat del centre a les famílies (10-09-2020)

 

Calendari d’assistència al centre dels grups semipresencials
(gener – març)

doc

Calendario de asistencia al centro de los grupos semipresenciales (enero – marzo)

Calendari d’assistència al centre dels grups semipresencials

doc

Calendario de asistencia al centro de los grupos semipresenciales

Xarxa llibres (carta-a-las-familias)

 

 

pla organizatiu que del centre

doc

Plan organizativo que del centro

Carta a familias