Procés admissió Cursos Especialització

PROCÉS ADMISSIÓ CURSOS ESPECIALITZACIÓ

Oferta cursos d'especialització 2021-2022

Termini i forma de presentació de sol·licituds.

La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud entre el 8 de juliol i el 16 de juliol de 2021 a les 23.59 hores, en

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

En presentar la sol·licitud, la persona es fa responsable de la veracitat de la informació i la documentació aportada, i autoritza la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i els centres educatius receptors de les sol·licituds a consultar les dades personals i acadèmiques de la persona sol·licitant per mitjà delssistemes informàtics pertanyents a aquesta conselleria.

En cada sol·licitud es podran sol·licitar per ordre de preferència fins a 2 cursos diferents, en cas de ser admesos en tots dos, prevaldrà l'ordre de preferència.

Només serà tinguda en compte l'última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.

Procediment.

  • Les llistes provisionals d'admesos, exclosos i en llista d'espera es publicaran el 27 de juliol de 2021 en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
  • El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 27 al 30 de juliol mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es.
  • El 3 de setembre la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial remetrà el llistat definitiu de persones admeses al centre educatiu respectiu i el publicarà en https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos
  • El període de reclamacions a les llistes definitives serà del 3 al 6 de setembre, mitjançant correu electrònic a sfp@gva.es, amb assumpte “Reclamació cursos especialització”.
  • Els centres educatius publicaran en el tauler d'anuncis respectiu les llistes definitives el 10 de setembre.

Matrícula

Es farà entre el 13 i el 17 de setembre en els centres educatius en els quals l'alumnat haja sigut admés.