Protocol d’atenció a alumnat i famílies – Covid19

Protocol d'atenció a l'alumnat i famílies.

MESURES COVID19

Ateses les instruccions dictades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport davant la situació de crisi sanitària originada pel COVID19, s'estableix les següents mesures:

 • L'atenció docent i gestió administrativa es realitzarà de manera telemàtica tal com s'indica a continuació:

+ Consultes amb l'equip educatiu: portal aules i Webfamilia.
+ Orientació educativa: completar formulari del portal Orientació de la nostra web.
+ Gestions acadèmiques: en la secció de secretaria s'indica les instruccions a seguir per a emplenar telemàticament tots els procediments acadèmics actius. Davant qualsevol dubte i/o consulta dirijase a 03013224.secret@gva.es.

 

 • En el cas que haja de personar-se en el centre debera sol·licitar cita prèvia en el telèfon 966 912 260, de 9.00 h. a 13.00 h. indicant clarament l'objecte de la visita.
ACCÉS A l'IES I MESURES DE SEGURETAT SANITÀRIA

Amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat sanitària, s'haurà de complir escrupolosament les següents mesures:

 • Només s'atendrà amb cita prèvia. Acudeix amb puntualitat a l'hora que t'indiquen. No arribes ni abans, ni després. Es tracta d'evitar l'acumulació de persones.
 • Només podrà accedir la persona interessada o amb el seu tutor/a legal.
 • La persona que acudisca al centre educatiu haurà de portar màscara.
 • En l'entrada del centre:
  1. L'interessat haurà d'acreditar-se amb l'objetiu d'emplenar el registre d'accés que sol·licita la Conselleria.
  2. Neteja't les mans amb el gel hidroalcohòlic que tindràs a la teua disposició.
  3. Segueix les indicacions del personal del centre.
 • Dins del centre:
  1. Circula únicament per les vies i en sentit senyalitzat.
  2. Mantingues la distància de seguretat amb les altres persones.
 • Quan isques de l'institut:
  1. Llava't les mans amb el gel hidroalcohòlic.
  2. Indica al bedell el teu nom perquè anote l'hora d'eixida.