Protocol d’atenció a alumnat i famílies – Covid19

Protocol d'atenció a l'alumnat i famílies.

MESURES COVID19

 

Ateses les instruccions dictades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport davant la situació de crisi sanitària originada pel COVID19, s'estableix les següents mesures:

 • L'atenció docent i gestió administrativa es realitzarà de manera telemàtica tal com s'indica a continuació:

+ Consultes amb l'equip educatiu: portal aules i Webfamilia.
+ Orientació educativa: completar formulari del portal Orientació de la nostra web.
+ Gestions acadèmiques: en la secció de secretaria s'indica les instruccions a seguir per a emplenar telemàticament tots els procediments acadèmics actius. Davant qualsevol dubte i/o consulta dirijase a 03013224.secret@gva.es.

 • En el cas que haja de personar-se en el centre debera sol·licitar cita prèvia en el telèfon 966 912 260, de 9.00 h. a 13.00 h. indicant clarament l'objecte de la visita.
ACCÉS A l'IES I MESURES DE SEGURETAT SANITÀRIA

Amb l'objectiu de garantir la màxima seguretat sanitària, s'haurà de complir escrupolosament les següents mesures:

 • Només s'atendrà amb cita prèvia. Acudeix amb puntualitat a l'hora que t'indiquen. No arribes ni abans, ni després. Es tracta d'evitar l'acumulació de persones.
 • Només podrà accedir la persona interessada o amb el seu tutor/a legal.
 • La persona que acudisca al centre educatiu haurà de portar màscara.
 • En l'entrada del centre:
  1. L'interessat haurà d'acreditar-se amb l'objetiu d'emplenar el registre d'accés que sol·licita la Conselleria.
  2. Neteja't les mans amb el gel hidroalcohòlic que tindràs a la teua disposició.
  3. Segueix les indicacions del personal del centre.
 • Dins del centre:
  1. Circula únicament per les vies i en sentit senyalitzat.
  2. Mantingues la distància de seguretat amb les altres persones.
 • Quan isques de l'institut:
  1. Llava't les mans amb el gel hidroalcohòlic.
  2. Indica al bedell el teu nom perquè anote l'hora d'eixida.

 

INFORMACIÓ FAMÍLIES

És prou coneguda per tots la situació sanitària que estem vivint, agreujada en les últimes setmanes. Potser això pot generar incertesa entre l'alumnat i les seues famílies.
Des del centre volem comunicar-los que continuem aplicant totes les mesures preventives indicades per la Conselleria de Sanitat i que en l'actualitat estem reforçant aqueixes mesures amb la presència de dos auxiliars d'Infermeria, contractades per l'Ajuntament d'Elx. Elles col·laboren diàriament amb tasques de neteja, presa de temperatura, informació sobre prevenció i atenció personalitzada.
També hem instal·lat purificadors d'aire en algunes aules, gel hidroalcohòlic i desinfectants en tots els espais del centre, assistència a l'Aula Covid i reforç de la vigilància dels patis per part del professorat.
Agraïm la seua col·laboració una vegada més i aprofitem per a recordar-los que l'alumnat ha de quedar-se a casa:
- si presenta algun símptoma compatible amb el COVID-19
- si ha estat en contacte amb un positiu.
Davant qualsevol dubte poden contactar amb el/la tutor/a mitjançant el correu electrònic, web família o cridant a l'institut.

Els saluda atentament
La Direcció