Procés d’admissió

CALENDARI I PROCÉS D'ADMISSIÓ

PROCÉS D'ADMISSIÓ

L'admissió de l'alumnat per al curs 2022/2023 es tramitarà de manera TELEMÀTICA per a tots els nivells tal com estableixen les resolucions de 28 de març de 2022 per a Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat; i la resolució 24 de març de 2022 per a Formació Professional. Es farà en un procediment únic.

 

QUI HA DE PARTICIPAR?

El Procés d'Admissió És només per a aquells alumnes de nou accés, que canvien d'etapa educativa o vulguen sol·licitar canvi de centre.

SI han de participar els alumnes nous, alumnes de 4t d'ESO i els de modalitat Semipresencial.

NO han de participar els alumnes de 6é de primària li'ls CEIPS Jaume I, El Toscar, San José i els alumnes que ja tinguen plaça en el nostre centre.

 

COM PARTICIPAR?

El pare/mare, o el tutor/a legal de l'alumne/a, llevat que siga major d'edat, emplenaran un formulari electrònic de SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ segons el nivell d'ensenyament que corresponga:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

 

Les persones interessades presentaran una única sol·licitud d'Admissió per alumne i ensenyament. Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre la Clau d'Admissió que serà conservada durant tot el procés per a presentar reclamació, si fora necessari. Aquesta clau s'obtindrà prèvia verificació de la identitat de les persona sol·licitant mitjançant DNI, NIE, certificat de registre de ciutadania de la UE o un altre mitjà electrònic de verificació d'identitat.

 

QUAN PARTICIPAR?

El Període de Sol·licitud i la resta del procés es pot consultar en els gràfics inferiors.

Acabat el procés d'Admissió els alumnes que hagen obtingut plaça hauran de FORMALITZAR MATRÍCULA en les dades establides entregant la documentació necessaria en el IES Severo Ochoa.