Procés d’admissió 2020-2021

CALENDARI I PROCÉS D'ADMISSIÓ

PROCÉS D'ADMISSIÓ

L'admissió de l'alumnat per al curs 2020/2021 es tramitarà de manera TELEMÀTICA per a tots els nivells tal com estableix l'article 5 del Decret llei 2/20 i es farà en un procediment únic.

QUI HA DE PARTICIPAR?

El Procés d'Admissió És només per a aquells alumnes de nou accés, que canvien d'etapa educativa o vulguen sol·licitar canvi de centre.

SI han de participar els alumnes nous, alumnes de 4t d'ESO i els de modalitat Semipresencial.

NO han de participar els alumnes de 6é de primària li'ls CEIPS Jaume I  i El Toscar i els alumnes que ja tinguen plaça en el nostre centre.

COM PARTICIPAR?

El pare/mare, o el tutor/a legal de l'alumne/a, llevat que siga major d'edat, emplenaran un formulari electrònic de SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ segons el nivell d'ensenyament que corresponga:

https://portal.edu.gva.es/telematricula/

Les persones interessades presentaran una única sol·licitud d'Admissió per alumne i ensenyament. Per a poder realitzar la sol·licitud serà necessari obtindre la Clau d'Admissió que serà conservada durant tot el procés per a presentar reclamació, si fora necessari. Aquesta clau s'obtindrà prèvia verificació de la identitat de les persona sol·licitant mitjançant DNI, NIE, certificat de registre de ciutadania de la UE o un altre mitjà electrònic de verificació d'identitat.

QUAN PARTICIPAR?

El Període de Sol·licitud serà del 17 al 25 de JUNY i la resta del procés es pot consultar en els gràfics inferiors.

Acabat el procés d'Admissió els alumnes que hagen obtingut plaça hauran de formalitzar matrícula en les dades establides.

GRÀFIC_ADMISSIÓ_FP_CICLOS20

Cicles de Grau Mitjà i de Grau Superior