Procés admissió Ciberseguretat

PROCÉS ADMISSIÓ CURS ESPECIALITZACIÓ EN CIBERSEGURETAT

 

COM PARTICIPAR?

La persona interessada a cursar aquesta formació podrà realitzar una única sol·licitud en la següent pàgina web:

https://forms.edu.gva.es/limesurvey/index.php/574211?newtest=Y&lang=ca-valencia

En aquest formulari, la persona sol·licitant adjuntarà digitalment la documentació següent:

– Nom i cognoms.
– DNI, NIE.
– NIA, si ho tinguera.
– Document escanejat del títol al·legat com a requisit d'accés.
– Certificació de notes del cicle formatiu conduent al títol que aporta com a requisit d'accés.

Només serà tinguda en compte l'última instància vàlida registrada en el sistema informàtic.

 

CALENDARI

El Període de sol·licitud serà entre el 20 i el 24 de juliol de 2020,

Les llistes provisionals d'admesos i en llista d'espera seran publicades el 28 de juliol de 2020 en la pàgina web següent:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

El període de reclamació a les llistes provisionals serà del 28 al 30 de juliol de 2020 mitjançant correu electrònic a ordenaciofp@gva.es.

El llistat definitiu  de persones admeses es publicarà el 31 de juliol de 2020  en la pàgina web següent:

http://www.ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos

Matrícula: entre el 28 i 30 de setembre.