Educació Secundària

Educació Secundària

L'etapa de l'educació secundària obligatòria forma part de l'ensenyament bàsic. D'acord amb el que estableix la Constitució Espanyola (art.27.4) té caràcter obligatori i gratuït. Aquesta etapa educativa té una durada de quatre cursos acadèmics, que se segueixen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat.

L'educació secundària obligatòria s'organitza en matèries diferenciades, tenint en compte tant la finalitat d'una educació comuna com l'atenció necessària a la diversitat de l'alumnat.

En aquesta etapa, es presta una atenció especial a la tutoria personal de l'alumnat, així com a la seua orientació educativa, psicopedagògica i professional.

Activitats complementàries, extraescolars i culturals 2019/2020

Activitats complementàries, extraescolars i culturals 2019/2020

Dia d’Europa i la Dona

23 de May de 2019

VISITA AL MAHE

20 de May de 2019

PROBLEMES MEDIOAMBIENTALS

29 de April de 2019

GRAN ACTUACIÓ DE MÁGIA

29 de April de 2019

EXCURSIÓ AL CLOT DEL GALVANY

29 de April de 2019

BIBLIOTECA VIVENT

11 de April de 2019