Curs d’Especialització en Ciberseguretat

Curs d'Especialització en Ciberseguretat en Entorns de les Tecnologies de la Informació

 

Aquest curs d'especialització capacita per a definir i implementar estratègies de seguretat en els sistemes d'informació realitzant diagnòstics de ciberseguretat, identificant vulnerabilitats i implementant les mesures necessàries per a mitigar-les aplicant la normativa vigent i estàndards del sector, seguint els protocols de qualitat, de prevenció de riscos laborals i respecte ambiental.

 

Eixides professionals

 

Expert en ciberseguretat.

Auditor de ciberseguretat.

Consultor de ciberseguretat.

Hacker ètic.

Àrees de coneixement

 

Incidents de ciberseguretat.

Bastionat de xarxes i sistemes.

Posada en producció segura.

Anàlisi forense informàtic.

Hacking ètic.

Normativa de ciberseguretat.

Requisit d'accés

 

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Tècnic Superior en Manteniment Electrònic

Horari: Torn de vesprada, presencial combinat amb sessions online.

Empreses col·laboradores

aire networks_logo principal_data grey
Abogadodigital_nombre