Skip to toolbar

Conclusions KA1 Learning by Doing

El projecte “Leaning by Doing” arriba al seu fi. Han sigut molts els impediments que ens hem trobat, les dificultats que hem hagut de sortejar i els canvis que la vida ens ha anat imposant. Malgrat això, ho hem dut a terme i hem aconseguit els objectius que ens havíem proposat.

Tirant la mirada arrere, veig clarament com el nostre punt de partida se situa fa ja més de deu anys, juntament amb el projecte TEA. Aquest projecte és una plataforma l'objectiu de la qual és conjuminar i cohesionar a tot el professorat de l'ESO, i tots seguim els mateixos criteris pedagògics i educatius a més de ser conscients de la importància de transmetre valors al nostre alumnat.

La realitat del nostre centre, l'IES Severo Ochoa d'Elx, va fer necessari l'inici de nous projectes que donaren solució a la nostra particular situació en la qual es combinen una gran diversitat d'alumnat, el primerenc abandó escolar de molts alumnes i els baixos resultats acadèmics, certament millorables.

En nom de la nostra pròpia realitat vam plantejar unes mobilitats i un projecte que va començar sent de dos cursos escolars i vam haver d'ampliar-lo a tres. Amb dos objectius primordials, el d'obtindre nous recursos per a poder dur a terme les nostres noves iniciatives a l'aula i el de millorar i iniciar nous processos d'avaluació en el centre, ens hem traslladat a diferents punts d'Europa per a aprendre i intercanviar experiències. Cal dir que no totes les mobilitats coincideixen amb les planificades, a causa de la crisi sanitària que estem patint, però si que compleixen els nostres objectius i, com ens vam proposar, totes elles les hem pogudes fer de manera presencial.

Després d'una valoració clarament positiva per part de l'Equip que hem gestionat aquest projecte i d'un clar impacte en l'IES Severo Ochoa, donem per conclòs “Learning by Doing”. Gràcies a ell, hem pres consciència de la importància de l'aprendre fent i tenim més eines per a dur a terme noves estratègies d'ensenyament-aprenentatge i poder avaluar-les.

Volem continuar contribuint cap a una Escola Europea del S.XXI que forme ciutadans solidaris amb habilitats i capacitats que els ajuden a triomfar en una societat en moviment.

Rosa Jurado Blanco

Coordinadora projecte “Leaning by Doiing”

KA1 El Pireo – Grecia

Juan F. Reina Moreno, orientador del centre, va assistir del 5 al 10 de juliol de 2021 al curs “Evaluation and quality assurance *in education and training” organitzat per la consultora IDEC al Pireu (Grècia). El curs va tindre com a objectiu proporcionar habilitats per a garantir la qualitat i l’avaluació de la pràctica docent en els centres educatius. Una experiència molt enriquidora, treballada de manera pràctica, a la qual van assistir docents de Romania, Polònia, Letònia i Itàlia.

Cap al 2030

KA1 Hacia el 2030

“HACIA EL 2030”

Amb la nostra mirada posada a l’escola inclusiva, ens basem en les noves metodologies com l’Aprenentatge per Projectes, per a implementar noves activitats que motiven al nostre alumnat, augmenten el seu rendiment acadèmic i milloren l’atmosfera de la nostra institució. Per això, hem triat com a tema vertebrador, sobre el qual volem aprendre, L’AGENDA 2030 PER Al DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, segons la resolució de l’ONU el 25 de setembre de 2015.

Creiem que un dels pilars essencials en aquesta oportunitat per al canvi, és l’educació. Ens sembla la millor eina per a la conscienciació i sensibilització de la societat.

L’Agenda 2030 formula 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (*ODS); al seu torn, són tres les dimensions nomenades: Econòmica, Social i Mediambiental. Cal dir que la nostra proposta se centra en la dimensió social que abasta l’educació, inclusió, igualtat i solidaritat i la dimensió mediambiental, amb les quals hem seleccionat set dels 17 objectius de l’Agenda 2030.

Després de la formulació dels *ODS i les grans campanyes de difusió que s’estan organitzant, en l’IES Severo Ochoa volem formar-nos, juntament amb altres docents i escoles europees, per a unir-nos a aquest moviment i el gran desafiament que això suposa.

Hem apostat per la varietat de continguts. Tenim previstos huit cursos estructurats sobre diversitat i igualtat de gènere, sostenibilitat en l’educació escolar, de sensibilització cap a les diferents discriminacions, recursos sobre com usar la naturalesa com a aula, temàtica sobre el canvi climàtic, la salvació del planeta i recursos per a fer el centre més sostenible i saludable. Les seus de les formacions són tan diverses com Suècia, Finlàndia, Portugal o Estònia. A part d’això, diversos centres escolars per a aprendre de la seua experiència en el tema que ens ocupa-

Amb tot això, ens proposem:

– Aprendre sobre les actuacions per a l’aula sobre l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible juntament amb altres docents europeus i crear llaços amb altres escoles.

– Adaptar els continguts apresos a les metodologies col·laboratives inclusives que estem duent a terme.

– Adoptar mesures des del centre educatiu per a un bé comú, en el que als *ODS es refereix.

– Promoure la gestió sostenible del centre.

– Sensibilitzar, respecte a l’Agenda 2030 a la comunitat escolar i a l’entorn.

– Promoure a l’aula els valors que la consecució d’aqueixos objectius implica.

– Treballar la coordinació docent.

– Observar bones pràctiques del treball interdisciplinari en escoles europees experimentades

– Dinamitzar les classes augmentant la motivació de l’alumnat i l’augment del rendiment escolar.

– Donar protagonisme a l’alumnat en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

– Augmentar les competències lingüístiques del professorat participant.

– Introduir les TIC en les tasques que realitzem tant si són d’actualització com si són de nova creació.

– Fomentar l’adquisició de competències clau entre el nostre alumnat.

– Formar ciutadans europeus responsables, amb capacitat de servei i compromesos amb el seu entorn.

– Augmentar la implicació en aquest projecte dels docents de diferents departaments didàctics.

Tenim com a meta els següents resultats:

RESULTATS TANGIBLES:

 • Creació d’un projecte de 4t d’ESO i els materials pertinents.

 • Remodelació dels projectes ja existents en 2n i 3r d’ESO i els materials pertinents.

 • Creació d’un Comité de Sostenibilitat, futur Grup de Treball, dins del Pla Anual de Formació.

 • Creació de Protocols per a la Sostenibilitat.

 • Creació de presentacions, fullets i cartells per a la difusió del projecte.

 • Documents d’avaluació, mesurament d’impacte i gestió del projecte.

RESULTATS NO TANGIBLES:

 • Major conscienciació i compromís amb les qüestions mediambientals en el centre.

 • Canvis metodològics importants.

 • Docents amb millor gestió de l’aula.

 • Alumnat amb capacitat de servei.

 • Millora de l’atmosfera del centre.

A part de l’exposat, esperem crear nous vincles amb altres docents europeus que objectius comuns amb els nostres i que estiguen interessats a contribuir, amb la seua labor educativa, a conscienciar a la joventut, que serà la nostra societat del futur sobre la creació d’entorns sostenibles.

Pots trobar informació del projecte en la pàgina de la Comissió Europea , Erasmus+ *Project *Results *Platform. També hi ha més informació en la següent presentació.

Rosa Jurado

Coordinadora del Projecte

Altres Erasmus+

Des del 2014, l'IES Severo Ochoa, en l'Educació Secundària, ha desenvolupat amb èxit diversos projectes Erasmus+.

La realitat del nostre centre, va fer necessari l'inici de nous projectes que donaren solució a la gran diversitat d'alumnat, un primerenc abandó escolar i baixos resultats acadèmics. Tenint la innovació com a horitzó i conscients de la importància de la dimensió europea de la formació i l'intercanvi d'experiència entre docents i alumnat també, el Programa Erasmus+KA1 ens ha donat l'oportunitat de girar la mirada cap a Europa i aprendre de les seues pràctiques docents més innovadores.

 

L'impacte dels diferents projectes, ha sigut ampli i molt ben valorat. Hem difós l'experiència tant a nivell de centre (companys, alumnes, famílies), com a nivell local (altres instituts, premsa, Ràdio de l'Institut...)

 

Podem dir que han sigut una gran oportunitat i motor de noves iniciatives educatives. Amb ells es compleix el nostre objectiu d'obrir més el nostre centre a Europa i a fer-nos encara més conscients del que implica pertànyer a Europa i el concepte d'escola del segle XXI.

 

Vivències inoblidables, enriquidors intercanvis d'experiències, aprenentatges amb altres docents europeus.... Els nostres projectes inicials “Aprendre per a ensenyar”, “Una mirada compartida d'Europa”....

 

L'IES Severo Ochoa és hui dia un centre innovador, on es treballa per projectes i de manera cooperativa. Com no pot ser d'una altra manera, la mirada cap a i des d'Europa és un pilar que ajuda a sostindre l'estructura educativa que encara estem creant.

 

Compartim amb vosaltres algunes de les mobilitats realitzades i ací teniu els links de les webs dels dos projectes KA2 que hem dut a terme:

BLEND-IT (2014-2016)

M'EU& Learning through Motion Pictures. (2016-2019)

KA1 Learning by doing