Accés a la plataforma

El primer pas per a accedir serà obrir un navegador i introduir l’adreça:

https://aules.edu.gva.es

Des de la pantalla inicial indicarem el nostre nom d’usuari i contrasenya.

Usuari i Contrasenya de l’alumne

Nom d’usuari:

Els alumn@s s’autentiquen amb el NIA com a nom d’usuari. En els següents llistats podeu localitzar el vostre NIA.

Contrasenya:

La contrasenya es compon de les tres primeres lletres del teu cognom en minúscules i sense accents, i la seua data de naixement, en format DDMMAA. Així, per exemple, un alumne anomenat Juan Pérez García, nascut el 25 d’abril de 2001 tindrà com a contrasenya per250401.

Modalitat Semipresencial – Inici Curs 2019/2020

L'inici dels cicles formatius en MODALITAT SEMIPRESENCIAL serà:

  • el dilluns 16 de setembre per als grups de 2ºD – SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES i 2ºS – CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB.
  • el dilluns 23 de setembre per a 1ºD – CFGM SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES i 1ºS – CFGS DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB. El dimecres 18 de setembre a les 17:00h al Saló d'actes, es realitzarà una reunió de presentació per a alumn@s nous del semipresencial.

En aquesta modalitat formativa els mòduls (assignatures) organitzen els seus continguts en unitats didàctiques amb una duració de quinze dies. L'atenció tutorial de l'alumnat serà per mitjà de tutories col·lectives i individuals.

Les tutoria col·lectiva, es realitzaran durant la primera setmana de la unitat didàctica i en ella el professorat exposarà els continguts fonamentals de la unitat, orientarà el treball que ha de realitzar l'alumne (lectures, exercicis, etc.) i aclarirà les qüestions més importants o de difícil comprensió. Les tutories s'oferiran en horari matutí i vespertí amb els mateixos continguts. L'assistència a aquestes tutories en general són voluntàries.

Les tutories individuals, són aquelles accions orientadores i de suport als processos d'autoaprenentatge que l'alumne no puga superar de manera autònoma. L'atenció a l'alumne serà principalment de manera telemàtica (fòrums, e-mail, etc) encara que de manera excepcional podran ser presencials (per a una millor organització se sol·licitarà cita prèvia).

En els següents enllaços disposeu dels horaris de les tutories col·lectives dels diferents grups, així com la temporalització de les unitats didàctiques. S'ha de tindre en compte que les unitats tenen una duració de quinze dies, i que en la primera setmana és quan s'imparteixen les tutories col·lectives:

A partir del DILLUNS 9 ELS CURSOS COMENÇARAN A ESTAR VISIBLES I ELS ALUMNES DONATS D'ALTA, PER LA QUAL COSA ÉS MOLT IMPORTANT QUE L'ALUMNAT ACCEDISCA A la PLATAFORMA (Credencials d'accés) PER A COMPROVAR QUE ESTÀ MATRICULAT CORRECTAMENT I VERIFICAR QUE L'EMAIL DEL SEU PERFIL ÉS EL CORRECTE.

A QUI T'HAS DE DIRIGIR?

– Si no pots iniciar sessió has de comunicar-li-ho per email al tutor del grup.

– Si no aquestes donat d'alta en tots els mòduls has d'enviar-li un email al professor del mòdul.

 

 

PRESENTACIÓ ALUMNAT I INICI CURS 2019/2020

Les presentacions dels grups de l'ESO, BAT i Cicles Formatius en MODALITAT PRESENCIAL per al curs acadèmic 2019/2020, es realitzaran dilluns que ve 9 de setembre en el següent CALENDARI. Les classes s'iniciaran amb l'horari lectiu normal de cada grup el dimarts 10 de setembre.

 

L'inici de curs dels Cicles Formatius en MODALITAT SEMIPRESENCIAL es publicarà en aquesta web pròximament.

LLISTAT DEFINITIU ADMESOS 2019/2020 – CICLES FORMATIUS

En els següents enllacos disposeu de la RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS a  cicles formatius.

Reclamacions a les llistes definitives de Formació Professional

Presentació d’al·legacions de manera telemàtica davant la comissió sectorial, mitjançant procediment establit a aquest efecte disponible en l’adreça http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos fins al 18 de juliol.

Resolució de les al·legacions a les llistes definitives per part de la comissió sectorial: fins al 26 de juliol. Aquesta resolució es podrà remetre al correu electrònic que la persona interessada indique en la sol·licitud. Contra aquesta resolució les persones interessades podran interposar reclamació/recurs d’alçada davant la direcció territorial corresponent en el termini d’un mes.

VISITA AL MAHE

El passat 13 de maig els alumnes i alumnes de Primer de l'ESO de l'IES SEVERO OCHOA d'Elx van realitzar una visita al Museu Arqueològic i Històric d'Elx. Aquesta activitat estava emmarcada com Happening del Projecte "De Ilici a Elx".

En aquesta visita l'alumnat va poder estudiar i descobrir el passat iber, romà i àrab de la nostra ciutat així com les seues relacions amb altres cultures com cartaginesos o fenicis. Posteriorment els alumnes van realitzar una sèrie d'activitats d'investigació sobre la història d'Elx visitant les diferents sales del museu.

EL SEVERO OCHOA A PC CODE

EL SEVERO OCHOA A PC CODE
EL SEVERO OCHOA A PC CODE

Per segon any consecutiu l’IES Severo Ochoa ha participat en l’esdeveniment PcCode. Este esdeveniment va sorgir d’un grup de professors d’Informàtica i Comunicacions del Severo Ochoa, junt amb altres professors d’altres centres. L’IES Severo Ochoa va ser l’any passat li amfitrió del primer esdeveniment. Enguany l’esdeveniment ha sigut en l’IES Maciá Abela de Crevillent. PcCode és un esdeveniment que vol promocionar la convivència i la competició entre alumnes dels cicles

Read moreEL SEVERO OCHOA A PC CODE

PROBLEMES MEDIOAMBIENTALS

Els alumnes de Ciències Aplicades de 4t PR han realitzat una tasca d'investigació sobre els principals problemes mediambientals que afecten actualment al nostre planeta. Aquest treball s'ha plasmat en una sèrie de vídeos explicatius realitzats mitjançant la tècnica stop motion. En cada treball podràs conèixer la definició, causes, conseqüències i solucions per als diferents impactes ambientals. Per això hem realitzat quatre vídeos diferents: impactes ambientals, desertització, contaminació d'aigües i contaminació de l'aire.

GRAN ACTUACIÓ DE MÁGIA

L’alumnat de primer de l’ESO segueix realitzant les diferents activitats emmarcades dins de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes. En aquest cas, hem acabat el projecte “La Porta Màgica” on els nostres alumnes han realitzat un seguit d’actuacions de màgia a l’alumnat dels col·legis Toscar i Jaume I. Per a això han estat assajant durant setmanes amb gran èxit. A més, hem treballat diverses competències educatives com la lingüística, social, l’expressió oral i per escrit.