Accés a la plataforma

El primer pas per a accedir serà obrir un navegador i introduir l’adreça:

https://aules.edu.gva.es

Des de la pantalla inicial indicarem el nostre nom d’usuari i contrasenya.

Usuari i Contrasenya de l’alumne

Nom d’usuari:

Els alumn@s s’autentiquen amb el NIA com a nom d’usuari. En els següents llistats podeu localitzar el vostre NIA.

Contrasenya:

La contrasenya es compon de les tres primeres lletres del teu cognom en minúscules i sense accents, i la seua data de naixement, en format DDMMAA. Així, per exemple, un alumne anomenat Juan Pérez García, nascut el 25 d’abril de 2001 tindrà com a contrasenya per250401.